Museum in beweging - Nikita Kadan

Event

M HKA, Antwerp

16 September 2022 - 08 January 2023

Nikita Kadan

Nikita Kadan is een belangrijk figuur binnen de nieuwe generatie Oekraïense kunstenaars. Hij werkt in verschillende media, waaronder installatie, beeldhouwkunst, schilderkunst en collage. In zijn praktijk stelt Kadan sociaal engagement en activisme centraal. Met een artistiek oeuvre doordrongen van de turbulente context in Oekraïne, reflecteert hij op zijn eigen positie binnen deze sociale en politieke omgeving. Kadan beschouwt de rol van de kunstenaar niet als die van beschouwende estheet, maar als die van initiator van sociale transformaties – een benadering die hij inzet om het verleden van zijn land te heroverwegen. Meer recent gebruikt hij beelden van Oekraïense modernistische architectuur, die relatief onbekend is bij de buitenwereld. Zo engageert Kadan zich voor kleine, onbelangrijke verhalen die het begrip ‘centrum’ in vraag stellen, door te stellen dat waar er sprake is van centrum en periferie, de periferie een plaats wordt waar het menselijk leven nog weinig waarde heeft en het culturele erfgoed vaak herleid wordt tot ruïnes of puin. Kadan voelt zich dan ook verantwoordelijk voor het bewaren van de herinneringen en ervaringen uit die plekken in de marge.

In 2015 verwierf het M HKA Kadans installatie The Possessed Can Witness in the Court. Nadien werden nog verschillende werken aangekocht en in 2018 vond in het M HKA zijn solotentoonstelling The Possessed Can Witness in the Court plaats. M HKA kreeg ook een belangrijke installatie als schenking van een Vlaamse privéverzamelaar. Onlangs nog waren Kadans werken te zien in Imagine Ukraine, georganiseerd door het M HKA en het Pinchuk Art Centre. Dit project vond plaats in het M HKA, Bozar en in het Europees Parlement.

Items View all

Actors View all