SANTHAL FAMILY – Stellingen omtrent een Indiase Sculptuur

Event

MuHKA, Antwerpen

01 February 2008 - 05 May 2008

De tentoonstelling vertrekt van [*Santhal Family*](http://ensembles.mhka.be/items/5405), een sculptuur van de Indiase kunstenaar Ramkinkar Baij uit 1938. Deze wordt beschouwd als de eerste belangrijke modernistische, publieke sculptuur in India. Het werk beeldt een familie van de Santhal-stam af, die haar bezittingen meedraagt naar een nieuwe werkplek. Zo maakt Baij een portret van de arbeid, dat de complexiteit van haar onderwerp weergeeft zonder heroïsme of pathos. Door aan hedendaagse kunstenaars de opdracht te geven om nieuw werk te maken en ook archiefmateriaal te tonen, geeft de tentoonstelling de aanzet tot het verkennen van de kunsthistorische betekenis van *Santhal Family*. Ook de relatie van de sculptuur tot hedendaagse debatten over kunst en sociale verandering wordt onderzocht. De tentoonstelling wil onder de loep nemen hoe een esthetisch gebaar uiting kan geven aan iets dat verder reikt dan haar onmiddellijke gebeurtenissen en hoe diverse politieke en vormelijke elementen in één enkel werk kunnen samenkomen. Met *Santhal Family* als aanvangspunt vertakt dit project zich naar buiten toe. Eerst vertrekkend van de staat Bengalen, waar de sculptuur zich bevindt, door historische lijnen te articuleren tussen linkse politiek en beeldende kunsten, literatuur, theater en film. Dan doorheen het werk van hedendaagse Indiase kunstenaars die vertrouwd zijn met Santhal Family als iconisch werk. En uiteindelijk door het werk van diasporische en niet-Indiase kunstenaars die het belang van de sculptuur van op afstand beschouwen – ze zien het als een werk dat de kunstgeschiedenis van verschillende continenten met elkaar in verband brengt en dat een ingang biedt om de complexiteit van India’s cultureel en politiek landschap te begrijpen.

Items View all

Media View all

Actors View all

Ensembles View all