Sie sollten in Ruhe weiterarbeiten - 50 years of Dead Letters

Media: SiesollteninRuheweiterarbeiten_2 Keer Terug naar Media Overzicht


M HKA wijdde eerder in 1995 een grote tentoonstelling aan het werk van Denmark. Klik hier om de opzet van de tentoonstelling alsook enkele sleutelwerken nader te bekijken. (deel I)