Van Broodthaers tot Braeckman – Fotografie in de beeldende kunst in België.

Event

M HKA, Antwerpen

06 October 2016 - 05 February 2017

Van Broodthaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende kunst in België toont aan de hand van representatieve voorbeelden hoe het medium fotografie zijn intrede deed in het domein van de beeldende kunst in België en hoe het tussen de jaren 1960 en 1990 evolueerde tot een zelfstandig artistiek medium.

De ligging tussen grote artistieke centra zoals Londen, Amsterdam, Düsseldorf en Parijs, en de aanwezigheid van belangrijke verzamelaars en visionaire galeriehouders, maken van België in de jaren 1960-70 een belangrijk trefpunt voor de internationale kunstwereld. Zo kwam de opkomende generatie Belgische kunstenaars  in direct contact met internationale artistieke tendensen, zoals de conceptuele kunst, de Internationale situationniste en Fluxus. Ook lokale artistieke tradities beïnvloedden hun praktijk. Opvallend is de erfenis van de Brusselse Surrealisten, en het werk van René Magritte en Paul Nougé in het bijzonder. Daarnaast blijkt ook de sterke picturale traditie van de Lage Landen, en bij uitbreiding Europa, een beslissende invloed te hebben gehad op het werk van de geselecteerde kunstenaars, dat gekenmerkt wordt door een constante aandacht voor de hen omringende realiteit.

De tentoonstelling opent met het fotografisch werk van drie pioniers van de conceptuele kunst in België, Marcel Broodthaers, Jacques Charlier en Jef Geys. Vervolgens komt de doorbraak van het fotoconceptualisme in België aan bod via het werk van Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques Lizène, Philippe Van Snick en Danny Matthys. Ten slotte wordt de overgang getoond van fotoconceptueel werk naar het fotografische tableau en de groeiende vermenging van fotografie en schilderkunst aan de hand van het oeuvre van Lili Dujourie, Jan Vercruysse, Ria Pacquée, Liliane Vertessen en Dirk Braeckman.

De tentoonstelling Van Broodthaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende kunst in België.is gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Liesbeth DecanConceptual, Surrealist, Pictorial: Photo-based Art in Belgium (1960s – early 1990s), dat gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt als boek, uitgegeven binnen de Lieven Gevaert Series (Universitaire Pers Leuven). 

Items View all

Media View all

Actors View all