Poï Poï Bottles

Filliou 1 1 photomhkacc

Robert Filliou

1961-1970

Multipel, 28.5 × 27.5 × 10.5 cm.
Materials: wooden case, two beer bottles labelled ‘Poï Poï’ in positive and negative, ruler, roll of paper, elastic bands

Collection: Collection Andersch, Neuss.

De drijvende kracht achter het werk en het denken van Filliou is de Permanente creatie. Filliou helpt bij het oprichten van verschillende centra voor permanente creatie, zoals de Poïpoïdrome en La Cédille qui Sourit, en stelt voor de historische avant-garde te vervangen door het Eternal Network, ook bekend onder de naam Fête permanente.

Events View all

Actors View all

Linked Items View all