Banqueroute

16. the eternal network poster  1968

George BrechtRobert Filliou

1968

Artikel, 49.8 × 32.2 cm.
Materials: Poster

Collection: Collection M HKA.

De drijvende kracht achter het werk en het denken van Filliou is de Permanente creatie. Filliou helpt bij het oprichten van verschillende centra voor permanente creatie, zoals de Poïpoïdrome en La Cédille qui Sourit, en stelt voor de historische avant-garde te vervangen door het Eternal Network, ook bekend onder de naam Fête permanente.

Events View all

Actors View all

Linked Items View all