Twentysix Gasoline Stations

Ed Ruscha

1962

Boek
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0210).

De publicaties van Edward Ruscha zijn kunstenaarsboeken. Deze boeken zijn conceptuele kunstwerken, ze staan ‘op zichzelf’, ze vormen zeker geen handleiding of bijvoorbeeld catalogus bij ander werk. Het zijn bovendien democratische kunstwerken: door de relatief lagere productiekost en de grotere oplagen kunnen ze door meerdere mensen worden verzameld, zonder dat ze daarvoor uitzonderlijk bemiddeld moeten zijn. De boeken hoeven ook niet te worden tentoongesteld om tot hun recht te komen, integendeel: een kunstenaarsboek geeft zijn geheimen slechts prijs als je erdoorheen bladert. Werken als *Twentysix Gasoline Stations*, *Nine Swimming Pools and a Broken Glass* en *Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles* zijn op het eerste gezicht niet-artistieke verzamelingen van beelden. Het zijn verzamelingen van opnames van de architecturale omgeving van Los Angeles, de plaats waar Ruscha leeft en werkt. De kunstenaar maakt ze met een kleine, eenvoudige camera. Deze beeldenverzamelingen vormen het vertrekpunt, het documentatiemateriaal en de inspiratiebron voor andere conceptuele werken die later ontstaan. Tegelijk zijn deze kunstenaarsboeken zelfstandige kunstwerken, die putten uit het dagelijkse leven en de toeschouwer een bevreemdende collectie beelden voorschotelen. De terugkerende thematiek in deze werken is de monotone conformiteit van het dagelijks leven in Amerika. Ruscha omschrijft de beelden in deze boeken als “een verzameling van feiten”. Hij beschouwt deze beelden als “volledig neutraal materiaal, noch de beelden zelf, noch het onderwerp is interessant. Mijn boeken zijn verzamelingen van readymades”.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all