Petite misère - de la vie humain

Jef Lambrecht

1990

Other, var. 25cm.
Materials: plastic, gold ink

Collection: M HKA, Antwerpen - Schenking Samarkand, 2019.

Transparent gloves used during the canonisation of Vincent van Gogh by the Pope of Halensee - written in gold are excerpts of Vincents letters to Theo concerning his stay in Antwerp...

Doorzichtige plastiekhandschoenen gedragen door de Paus van Halensee tijdens de cononisatie van Vincent van Gogh - opschriften in goud zijn uittreksels uit de brieven van Vincent aan zijn broer Theo is verband met zijn verblijf in Antwerpen.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all