The Problem of Colourfulness

Xu zhen problem of colorfulness 2000 3

Xu Zhen

2000

Fotografie, 3 x (90 x 120 cm), 193 x 55 cm, 193 x 100 cm, 6 x (90 x 61 cm).
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7718_M467).

In de fotoreeks The Problem of Colourfulness staat het lichaam centraal. Xu Zhen toont naakte mannenlijven op de rug gefotografeerd, in al hun kwetsbaarheid. De poses van de jongemannen zijn onheroïsch en kwetsbaar. Er wordt subversie gesuggereerd door een subtiel geschilderde druppel rode verf die tussen de benen loopt, alsof het om menstruatiebloed gaat. Mogelijk zinspelen de foto’s op homoseksuele handelingen of seksueel geweld, met hun impressie van schoonheid en geweld, pijn en lust, leven en dood. Hoewel de foto’s de grenzen van het lichaam aftasten, beschouwt de kunstenaar ze als een speelse kijk op de constructie van seksualiteit. Voor Xu Zhen gaat het in deze foto’s niet zozeer om motieven van emancipatie in genderkwesties, of om vulgariteit, om mannen die worden herleid tot hun achterste, als de opening voor het afscheiden van beschamend afval. Deze afbeeldingen bevatten niets abject, integendeel: ze benadrukken schoonheid. De druppels rode verf, in combinatie met de geïdealiseerde schoonheid van de adonissen, dwingt de kijker om te herbekijken. In de tekst The long Striptease: Desiring Emancipation (2004) stelt Charles Merewether dat we in deze kunstwerken niet echt de “esthetiek van emancipatie”, maar “we zijn getuige van een radicale onttovering van het echte”. Vervolgens schrijft hij: “De afgebeelde personen draaien zich weg, naar binnen gekeerd, in een perverse relatie met het Zelf en de opvattingen over wat echt is.” Tegelijkertijd herinneren de foto’s ons eraan dat we alsmaar meer in een werkelijkheid van beelden leven, waarin digitale bewerkingen allerlei soorten beelden geloofwaardig maken. We hebben het historische moment bereikt waarop de media en het virtuele onze omgeving vormgeven en op de werkelijkheid ingrijpen.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all