SATURNUS V. Voorstel de bestaande raketten te gebruiken om (nucleair) afval naar de zon te schieten [Proposal to Use Existing Rockets for Shooting (Nuclear) Refuse to the Sun]

Delu,%20luc,voorstel%20de%20bestaande%20raketten%20te%20gebruiken%20om%20nucleair%20ofval%20naar%20de%20zon%20te%20schieten,%201975

Luc Deleu

1975

Prent, 115 x 98.5 cm.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0112).

Luc Deleu is van mening dat architecten een grote verantwoordelijkheid dragen voor de leefomgeving van de mensen. Architectuur bepaalt mee de kwaliteit van het leven op aarde. Als zelfverklaard orbanist bekommert Deleu zich als architect niet enkel om steden (zoals het woord urbanist oppert), maar om de hele wereld met haar problemen als overbevolking en milieuvervuiling.

Vanaf het begin van zijn loopbaan presenteert Deleu alternatieven voor de bestaande situaties. Gedurende decennia al bestookt hij de kunst- en architectuurwereld met zijn controversiële plannen. In de jaren zeventig deed hij dat dikwijls in de vorm van Voorstellen en Adviezen, nooit uitgevoerde plannen die als tekst, tekening of maquette worden tentoongesteld.

Met ironie, maar ook met een serieuze bekommernis om het vervuilingsprobleem van de aarde, presenteert Luc Deleu met Saturnus V het idee om het afval elders te verbranden, namelijk op de zon. 

.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all