Les Peupliers [Poplars]

P 1987 029 guiette

Rene Guiette

1932

Fotografie
Materials:

Collection: Collection Museum of Photography, Antwerp.

Tot het Fotomuseum van Antwerpen in 1987 een tentoonstelling wijdde aan René Guiette als fotograaf was dat aspect van zijn kunstenaarschap zo goed als onbekend. Al uit de eerste foto’s van 1932 blijkt dat Guiette goed vertrouwd is met de ‘nieuwe fotografie’. Maar de fotograaf gaat even vrij te werk als de schilder, hij vervalt niet in het koude formalisme en de eenvormigheid die zoveel foto’s van de tijd kenmerken. Veel van zijn foto’s getuigen van de levende symbiose tussen de kunstenaar en het huis waarin hij woonde en werkte.

Events View all

Actors View all