Touchline

Charif Benhelima

2006

Fotografie, 100 x 102 cm.
Materials: cibachroom, aluminium, plexiglas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BR07_DB04).

Deze foto behoort tot de reeks Black-Out gemaakt door de fotograaf Charif Benhelima. De foto's uit deze reeks maakte hij met een polaroidcamera. De witte mist waarin de beelden van deze reeks lijken te verdwijnen, is een direct resultaat van het gebruik van dit medium: Benhelima verlengde de sluitertijd van de camera, waardoor de film blootgesteld werd aan meer licht dan gebruikelijk, maar nog net herkenbare beelden op zou leveren. Zo blijven alleen de meest heldere vormen en contouren zichtbaar. In deze reeks laat Benhelima ons nadenken over de visuele essentie van de dingen om ons heen. Waar houden formele lijnen op om tot betekenis te worden? Maar niet alleen de aspecten van een object creëren betekenis, ook de toeschouwer is verantwoordelijk voor de perceptie en interpretatie. Het is deze subjectieve relatie tussen de mens en zijn omgeving, tussen toeschouwer en beeld die in Black-Out mede aan de kaak wordt gesteld. Deze vragen naar de eigenheid van een object of een individu en naar verhoudingen tussen de mens en zijn omgeving volgen de algemene lijn die doorheen het werk van Benhelima loopt.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all