Circle

Schwartz buky circle 1978 b2

Buky Schwartz

1978

Installatie, 18 x (40 x 50 cm).
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7672_M427).

In Europa en Amerika is Schwartz vooral bekend met zijn videoconstructies. Aanvankelijk gebruikte hij video om zijn kunstwerken vast te leggen en te bewaren, maar vanaf 1977 integreerde hij het medium in zijn installaties. Ook hier stond de dialoog tussen illusie en verschijning voorop. De videoconstructies bestonden uit geometrische vlakken, opgesteld of geschilderd in een ruimte die door een camera werden gefilmd. Deze videobeelden werden op een monitor in dezelfde ruimte getoond. De camera was meestal zo opgesteld dat op het scherm al de elementen uit de ruimte samen één geometrische figuur vormden. Als je je als toeschouwer verplaatste in deze ruimte zag je tegelijk jezelf op het scherm tussen de vlakken en kan je zo de reële en schijnbare verhoudingen tussen de vormen in de ruimte analyseren. Het elektronische beeld fungeert hier als middel bij uitstek om te goochelen met schijn en werkelijkheid. Op het scherm ervaart de kijker de bedrieglijkheid van het videobeeld, maar ook zijn eigen gedrag in de ruimte. Zijn rol als kijkend subject verandert naar die van handelend subject. Circle past binnen de reeks van zijn videoconstructies. De oorspronkelijke opstelling wordt niet gereconstrueerd, maar is gedocumenteerd in foto’s die van het scherm werden genomen.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all