Illusion

Artistnovel 085

David Maroto

2011

Boek, 13 x 20 cm, 222 p, language: Spanish, publisher: CreateSpace, ISBN:13: 978-1456599225, 10: 1456599224.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2024/862).

Literaire synopsis

Tarot Arcane VI, De Geliefden, beeldt een jongeman af die verstrikt raakt in twijfel tussen twee opties. Zijn ogen zijn gericht op een vrouw, terwijl zijn armen naar een andere reiken. Zelfs zijn kleren, een veelkleurige wambuis, weerspiegelen zijn toestand van innerlijke verdeeldheid. Het hoofdpersonage van Illusion is ondergedompeld in een proces van progressieve fragmentatie, richting een onvoorspelbaar einde. De verteller heeft het over wat hem lang geleden gebeurde, toen hij een twintiger was en een reeks ervaringen meemaakte die hij toen niet kon duiden. Het is pas achteraf dat hij er een relaas van kan maken. De personages in *Illusion* zijn zich niet bewust van de voortdurende veranderende aard van zichzelf en de relatie met hun omgeving en de anderen. Die bevreemdende aard toont zich vooral bij het hoofdpersonage, dat altijd op zoek is naar een model om te imiteren. Het probleem is dat hoe dichter hij dat model nadert, hoe meer hij ermee in competitie treedt om het doel van hun verlangens te bereiken.

Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar

Voor het maken van Illusion vertrok Maroto van enkele eigen bestaande verhalende werken, zoals geluidsproducties, video-animaties, leporello’s, installaties, enzovoort. Vervolgens haalde hij hun geluid en hun visuele componenten weg, zodat hij overbleef met een verzameling losse verhalende teksten. Met die basismaterialen schreef hij Illusion. Al die werken werden geïntegreerd in de tekst, dat zo een soort van lappendeken werd van verschillende, niet met elkaar verbonden kunstwerken, met naden die op het eerste zich niet zo duidelijk zijn. Omgekeerd bracht het schrijven van op zich nieuwe, autonome projecten voort. De lezer van Illusion heeft twee opties. Hij of zij kan het lezen als een gewone roman, met een plot, personages en zo meer. Maar er is ook de optie van de verhoogde leeservaring, door elke passage te verbinden met elk specifiek werk waar die vandaan komt. Die werken zijn, op hun beurt, gemaakt van fragmenten van beelden en geluiden, die verwijzen naar andere beelden, teksten en zo verder. Illusion functioneert als de as van een constellatie aan verhalende werken die er hun mening aan ontlenen. De publicatie van het boek betekent niet het einde van het project. Er begint dan net een nieuwe dimensie, want de betekenis van een roman ligt in het lezen ervan. De betekenis bestaat alleen in het hier en nu wanneer iemand ze leest. Die eenvoudige handeling, lezen, is het vertrekpunt van een aantal kunstprojecten die zich rond het boek ontwikkelen, zoals Illusion Reading Room (op de 11de Biënnale van Havana, 2012) en Illusion Buzzword Bingo (Artium Museum in Spanje, 2012).

Novel's website

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all