Macht und Rebel - Skandinavische Misanthropie II

Matias Faldbakken

2007

Boek, 18.6 x 11.7 cm, 348 p, language: German, publisher: München: Wilhelm Heyne Verlag, ISBN: 978-3453675209.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2024/679).

Literaire synopsis

Wat is er eigen aan de Scandinavische misantropie? Volgens Matias Faldbakken is het de typische combinatie van welvaartsstaat, hoge levensstandaard, monderne bedrijfscultuur, consumptie-ideologie en een samenleving die niet alleen tolerant is, maar zelfs ronduit welwillend tegenover zijn vijanden en zij die afwijken van de norm. Het Scandinavië van Faldbakken is een plek van ‘early adaptors’ – de hemel voor al wie in de marketing zit en nieuwe consumptiegoederen wil uittesten, nieuwe strategieën, nieuwe culturele gewoontes, nieuwe ideologieën. Alleen: er zijn geen ideologieën meer, vindt Faldbakken. In zijn wereld is praat goedkoop, niets choquerend en perversie de norm. Kortweg: alles kan. De tweede roman van Matias Faldbakken tilt de nihilistische satire van de eerste roman naar een hoger niveau. In Macht und Rebel – Skandinavisk misantropi II toont Faldbakken een wereld waar alle keuzes vals zijn en waar het absolute verlies aan waarden een onontkoombare armoede is. Er is eenvoudigweg niets om tegen te rebelleren. Deze keer neemt Faldbakken de tegencultuur tot hoofddoel voor zijn satire.

Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar

De hoofdpersonages van de trilogie Skandinavisk misantropi worstelen met postmillennium-fenomenen zoals de ‘koffietafelisering van alles’ of het concept van de ‘survival of the hippest’, en een ongezonde dosis haat tegenover alles om hen heen. Ook in zijn werk als beeldend kunstenaar is het een van zijn topoi: de vicieuze cirkel van het subversieve, waarbij elke kritiek in het culturele veld niet alleen onmiddelijk wordt geabsorbeerd, maar ook op zijn beurt wordt omgezet in een cultureel product, en zo in de mainstream belandt. Ook zijn niet-literaire werk gaat over de kloof tussen mainstream en underground, onafhankelijkheid en commercie, en de mogelijkheden voor een tussenkomst van een kunstenaar en zijn utopieën in de echte wereld.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all