Stunning Lofts

Tom Gidley

2005

Boek, 11 x 17.3 cm, 346 p, language: English, publisher: Metronome Press, ISBN: 291626202-4.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2024/774).

Literaire synopsis

Twee naamloze hoofdpersonages praten over hun levens in een afwisselende reeks korte hoofdstukken. Ze zijn zich niet bewust van elkaar en spreken vanuit twee verschillende tijdsspannes in Londen – de een is een kantoorklerk midden jaren 1990, de ander een dakloze man kort na 2000. Maar hun heel verschillende ervaringen beginnen met elkaar te overlappen en op verschillende manieren spiegelbeelden van elkaar te vormen. Beiden bereiken een punt van crisis, waarna hun levens onverbiddelijk nader komen. Gidleys Stunning Lofts is een verhaal vol spanning en mysterie, met op de achtergrond het Londen van rond de eeuwwisseling. Het boek volgt de reis van twee jonge mannen die proberen grip te krijgen op diepgaande veranderingen van de uitdeinende stad. Naarmate de onheilspellende en melancholische roman vordert, stijgt onze onzekerheid over hun lot: leidt hun reis hen naar redding of ondergang?

Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar

Bij Tom Gidley lopen schrijven en beeldende kunst maken in elkaar over. Ze beïnvloeden en voeden elkaar. Zo gebruikte hij uittreksels uit zijn eerste roman in zijn kunstwerken, en de thema’s ervan zijn duidelijk aanwezig in al zijn werk uit die periode: zowel in beeldhouwwerken, schilderijen als in films duiken dezelfde ideeën op. Tegenwoordig werkt Gidley een tweede roman af, getiteld Peasouper, en opnieuw bevat het verhaal aspecten van zijn kunst. Het werkt dus in twee richtingen: een sculptuur uit 2009 draagt dezelfde titel als de volgende roman, en grote delen ervan werden geschreven tijdens het maken van kunstwerken (met name tijdens een gastverblijf aan de Rijksakademie in 2010). Bovendien ontstond uit het schrijven voor zijn volgende boek het script voor een nieuwe video voor de Whitstable Biennale.

Novel's website

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all