Himmelfahrt [Ascension]

Jimmie Durham

1992

Sculptuur, 29 x 55 cm.
Materials: wood, iron, acrylic

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0308).

Het Duitse woord Fahren betekent rijden. Als je als buitenlander de taal van een land waar je een tijdje verblijft een beetje begint te kennen, kom je soms samengestelde woorden tegen waarvan je de delen dan letterlijk gaat vertalen. Durham heeft een stuk hout gekapt in de vorm van een berg (met eronder het woord Himmelfahrt) en daaronder ligt een afgedankt autowiel. Hij vermengt hier de twee bovengenoemde betekenissen: de letterlijke interpretatie van de 'niet-wetende' (het autowiel) met de eeuwenoude inhoud (het stuk hout voor de Olijfberg enerzijds en de symbolische opeenstapeling van de berg met onder zich het wiel, in de plaats van de leeuw en de draak, anderzijds).

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all