Al de zwart wit foto's tot 1998 [All Black and White Pictures until 1998]

2016 van broodthaers tot braeckman  8 2

Jef Geys

1998

Fotografie, 60 x 80 cm.
Materials: photo

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7690_M441).

In 2002 was Jef Geys één van de vier Belgische kunstenaars in de door Okwui Enwezor samengestelde elfde Documenta. Geys toonde in een kamer van het Fridericianum Dag en Nacht en Dag en… / Day and Night and Day and…, een 36 uur durende zwart-wit film waarin een eindeloze reeks door de kunstenaar zelf gemaakte foto’s elkaar tergend, hypnotisch langzaam opvolgden. Een heuse filmmarathon waarin Geys’ teruggreep naar een in 1998 gepubliceerd boekwerk met de prozaïsche, zichzelf verklarende titel Al de zwart-wit Foto’s tot 1998: een vuistdik boek van 500 bladzijden contactafdrukken met daarin alle tot de kunstenaar gemaakte foto’s van de laatste veertig jaar. Mede naar aanleiding van de tentoonstelling DE ORDE DER DINGEN in 2008 besloot het M HKA de 500 contactafdrukken die samen het voornoemde boek vormen aan te kopen. Geys’ overrompelende, letterlijk immersieve persoonlijke archief wordt in het M HKA in een afgesloten, verduisterd kabinet gepresenteerd – een treffende metafoor voor het fantastische beeld van een afdaling in de diepe krochten van veertig jaar (zwart-wit) kunstenaarschap. In Dag en Nacht en Dag en… / Day and Night and Day and… symboliseert de filmprojectie het trage maar onomkeerbare voorbijstromen van de tijd. Al de zwart-wit Foto’s tot 1998 biedt in één panoramische oogopslag een overzicht van de kunstenaar als meedogenloos observator en chroniqueur van de (eigen) geschiedenis.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all