Untitled

René Heyvaert

1977-1978

Collage, 34.6 x 24 cm.
Materials: paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0408_08).

Deze papieren collage is onderdeel van het efemere oeuvre van de kunstenaar en architect René Heyvaert. Een bundel van werk bestaande uit objecten en tekeningen die moeilijk te grijpen zijn en zich traag op de toeschouwer laten inwerken als een meditatief proces. Vormelijk balanceren zijn tekeningen tussen het constructivistische van zijn tijd en het in zwang geraakte minimalisme, waarbij de focus lag op het creatieve proces en het daarbij horende spanningsveld tussen idee en uitvoering.

Heyvaerts werk is ingetogen en sober. Het kan worden omschreven als een fundamenteel formalisme dat getuigt van een ongebruikelijke eenvoud waarmee de kunstenaar de aandacht vestigt op het materiaal waarmee hij zijn positie in het leven weerspiegelt. De grenzen bepalen de vorm, de functionaliteit de schoonheid. René Heyvaert tracht een beleving op te roepen die het best te omschrijven is als ‘in het moment zelf zijn’.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all