The Stone Door

Leonora Carrington

1977

Boek, 21.1 x 13.7 cm, 118 p, language: English, publisher: St. Martin's Press, ISBN: 978-0312762100.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2026/126).

Literaire synopsis

"De structuur van The Stone Door is gelijkaardig aan die van The Hearing Trumpet: ook hier maakt de rationele wereld plaats voor de reis van een soort archetypische held. De structuur van de roman (en zijn gebalde voorganger) is interessant: de verteller verliest zichzelf in dromen, een woestijn wordt doorkruist en de verteller ontmoet een gevallen engel. Ondertussen worden er verwijzingen gemaakt naar de zoektocht naar de Koning van de Joden. Kort daarop verdwijnt de verteller zelf uit de tekst en wordt het verhaal overgenomen door een Hongaarse jongen aan een soort academie of instelling. Hij ontmoet een jonge vrouw in zijn dromen. Ondanks de levendige schrijfstijl is dit ontwrichte verhaal een van Carringtons minst toegankelijke werken. En sommige beelden die ze oproept, zijn mogelijk té krachtig. Het hoofdpersonage Zacharias is een joods kind dat in isolatie wordt gestoken, terwijl zijn identiteit wordt vervangen door een nummer. Het is niet duidelijk of Carrington hier alludeert op de ontmenselijking door het fascisme of dat ze gewoon, net als in The Hearing Trumpet, moderniteit ontmaskert als de gesel van het individu. Dit is echter een van de weinige plaatsen waar een verhaal van Carrington niet in staat is om het gewicht te dragen van de bijeengezamelde geschiedenis, mythe en filosofie".

- Tobias Carroll (The Paris Review, augustus 14, 2013)

Authorship: Artist Author.

Creative Strategy: No Link to Artworks.

Genre: Fantasy, Romance.

Publishing: Publishing House.

Theme: Love, Mysticism, Time Travel.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all