Iets

Narcisse Tordoir

1991

Mixed Media, 50 x 347 x 45 cm.
Materials: mixed media

Collection: Collection Stichting Océ Kunstbezit, Amsterdam.

Door het haaks plaatsen van panelen dwingt Tordoir de toeschouwer tot een andere manier van kijken. Er moet mentaal en fysiek een concept gevormd wordt van alle elementen samen. Het werk kan niet in één oogopslag in zijn geheel bekeken worden. Het werk is fysiek en mentaal opgebouwd uit meerdere lagen. De betekenis is niet letterlijk afleesbaar. De ‘zin’ van het werk ontstaat niet volgens de taalkundige principes van zinsbouw. Beeld en taal zijn twee verschillende systemen om zich tot de werkelijkheid te verhouden.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all