A God Passing

David Gheron Tretiakoff

2007

Video
Materials: DVD

Collection: Courtesy the artist.

In A God Passing wordt de verhuizing van het beeld van Ramses naar het nieuw Egyptisch Museum op het Gizeh-plateau gedocumenteerd. Een gigantische massa komt in 2007 op straat en kijkt vol ontzag naar het kolossale beeld dat met spots wordt verlicht en in verschillende delen de stad uit wordt gevoerd. Een kleine vier jaar later wordt er aan de hand van dit werk tijdens ‘Rijksakademie Live’ teruggeblikt op de gebeurtenissen die zich toen in Caïro hebben afgespeeld. De hoofdvraag die gesteld wordt: “kan de verhuizing van Ramses gezien worden als eerste aanzet tot de revolutie in het Midden -Oosten?” Eén ding is zeker. Via het werk van Tretiakoff zijn we getuige van één van de eerste momenten dat het volk zijn eigen macht heeft kunnen voelen en dat de overheid machteloos stond. Het hele schouwspel eindigt in de film overigens in complete chaos.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all