Perfect Lovers

Yann Sérandour

2008

Affiche, 82 x 59.5 x 5 cm.
Materials: framed poster

Collection: Courtesy gb Agency, Paris.

Perfect Lovers: In 2008, vond Sérandour een poster met een werk van Felix Gonzales-Torres in de museumwinkel van CGAG (Centro Galego de Arte Contemporanea Santiago de Compostela).De affiche is een aankondiging van een tentoonstelling in 1995-1996. De poster is een druk van twee klokken. Sérandour monteert een klokmechanisme achter een van de geprinte klokken. De linkerklok toont de gefixereerde tijd en de rechterklok toont de reële tijd. Er ontstaat een asynchrone verschuiving in de tijd. Kortom, geeft het werk een entropische en symbolische lezing over tijd.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all