A Dead Deer

Jimmie Durham

1986

Sculptuur, 120 x 72 x 14.4 cm.
Materials: skull, bone, wood, paint, string, plastic

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community (Inv. no. BK006913-003).

De figuren in het werk Metamorfosen van de dichter Ovidius veranderen met gemak van verschijningsvorm: van mens naar dier of van mens naar boom - de scheidslijn tussen twee verschillende wezens vervaagt. Jimmie Durham past deze elementen toe in werken zoals A Dead Deer. Een hertenschedel waarvan één resterende helft van het gewei op een tak lijkt, is beschilderd met felle kleuren en bevestigd aan een dikke tak die de romp van het dier voorstelt. Twee echte hertenpoten zijn in het midden van de tak vastgemaakt. Deze dode materialen vormen samen een boom-hert of een hert-boom die er niet echt dood uit ziet, maar voor ons lijkt te dansen.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all