All Books

Liam Gillick

2009

Boek, 21.5 x 14.1 cm, 241 p, language: English, publisher: Book Works, London, ISBN: 978 1 906012 17 5.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2021/420).

Literaire synopsis Dit is de eerste collectie van de belangrijkste fictie van Liam Gilick: *McNamara Papers*, *Ibuka*, *Discussion Island/Big Conference Centre*, *The Winter School*, *Erasmus is Late* en *Literally No Place*. Die teksten presenteren en bespreken geschiedenis en de utopiën en alternatieve visie’s op de samenleving van schrijvers, regisseurs, filosofen en wetenschappers, vaak aan de hand van de gefictionaliseerde stemmen van tweederangsfiguren uit de geschiedenis. De grenzen van fictie en kritisch betoog worden overschreden, en ideeën worden verkend in een niet-lineaire discursieve vorm met open einde. De structuur van de tekst spiegelt het structureren van de voorgestelde ideeën. In elk van die teksten verkent Gillick complexe, tegenstrijdige historische momenten en de ideologieën erachter. Hij denkt na over hoe overtollige utopische elementen uit het verleden de hedendaagse samenleving verder blijven vormgeven en impulsen blijven in speculaties over onze post-utopische toekomst. Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar “De laatste vijftien jaar heeft de Britse kunstenaar Liam Gillick parallellen geschapen tussen zijn eigen tentoonstellingen en zijn teksten. Veel van zijn tentoonstellingen liepen tegelijk met de publicatie van een boek. De boeken worden vaak opgenomen in de installaties, tesamen met kleurpanelen, tekstsculpturen, architecturale structuren, video’s en ontwerpen. Die parallellen lijken een zelfbewuste artistieke opzet en behoren tot de kern van zijn artistieke productie. De boeken zijn niet louter extra materiaal of uitstapjes in een totaal ander creatief domein. Aan de andere kant kunnen we Gillicks tentoonstellingen niet zomaar herleiden tot zijn installaties. Zelfs als de kunstwerken of boeken kunnen worden bekeken als afzonderlijke werken, dan nog lijkt het een eerder bedrieglijke benadering om Gillicks artistieke creatie’s af te zonderen, of om de structuur van het geheel te onderschatten. Het lijkt er eerder op dat de parallellen tussen de teksten en de beelden de structuur van zijn werk vormt. Hij lokt uit om te zoeken naar dialoog tussen zijn installaties, romans, scripts en essays.” - Ernesto Menéndez-Conde [Novel website](https://www.bookworks.org.uk/node/146)

Events View all

Ensembles View all

Actors View all