Chantoir

Thierry De Cordier

1996

Sculptuur, 130 x 80 x 200 cm.
Materials: wood, varnish, lacquer

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6989).

Dit schaalmodel voor een stadsmeubel, hier opgevat als een autonome sculptuur, deed in een grotere uitvoering ooit dienst als spreekgestoelte aan de voet van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Daar inviteerde het voorbijgangers om vrij en ongedwongen hun zegje te doen. In zijn vormgeving houdt Chantoir heel letterlijk het midden tussen stoel en podium. Het hout als natuurlijk materiaal en de zwarte kleur zijn kenmerkende elementen in de kunst van Thierry De Cordier. De nadrukkelijke uitnodiging tot communicatie lijkt echter verdacht voor een werk van deze Belgische kunstenaar-filosoof. Het verlangen naar 'echte' communicatie stelt hij in zijn beelden, tekeningen en stille performances net voor als een onvermogen, een tekort. Een ongeloof in het functioneren van onze huidige maatschappij ligt daaraan ten grondslag. Zoals De Cordier het zelf verwoordt: “Onze hedendaagse cultuur is volledig ontworteld, ze bouwt torens van Babel”. De titel van het werk, Chantoir, verraadt deze dubbele bodem. Een 'chantoir' is een geografisch verschijnsel dat zich voordoet in Belgische karstgebieden. De oplossing van kalksteen in water zorgt er voor spleten en 'verdwijngaten'. De spreker die als het ware oplost in deze Chantoir, verbeeldt de gespletenheid van de mens die enerzijds de wil heeft om de wereld te veranderen, maar anderzijds tot het besef komt dat dit streven onbereikbaar blijft.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all