Cittadellarte

Pistoletto  michelangelo  calc  posters van de tentoonstelling  muhka archief foto clinckx

Michelangelo Pistoletto

2003

Affiche, 8 x (60 x 42 cm).
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. UFO2003_022).

Acht Antwerpse straatbeelden sieren de affiches die Michelangelo Pistolleto samen met c a l c (Casqueiro Atlántico Laboratorio Cultural) maakte voor zijn tentoonstelling in het MuHKA (2003). Een erotische etalage in de Nationalestraat, een paar tuinkabouters achter een venster of het reuzenrad op de Sinksenfoor; één voor één worden ze verbonden aan een slogan en een thema. Het zijn uitnodigingen om over het betreffende vraagstuk na te denken. De affiche met twee mannen in traditionele joodse klederdracht met daarboven ‘Skip distances, keep differences’ zet ons bijvoorbeeld aan om over godsdienst, verschillen en verdraagzaamheid te bezinnen. Politiek, economie, werk, productie, religie, kunst, educatie en communicatie zijn thema’s waarmee we iedere dag worden geconfronteerd. Ze zijn niet zomaar willekeurig gekozen, maar verwijzen elk naar een van de actieve uffizi (kantoren) van Pistoletto’s grootste kunstproject: Cittadellarte. Dit grote kunstproject zag het levenslicht in 1996, twee jaar nadat Pistoletto zijn manifest Progetto Arte schreef. Hierin pleit hij voor een geëngageerde kunst, waarbij kunstenaars nadenken over de rol die ze spelen in de samenleving en hun verantwoordelijkheid daarbij opnemen. Met Cittadellarte wil Pistoletto zijn ideeën concretiseren in samenwerking met andere kunstenaars. Om doeltreffend te kunnen werken, was het noodzakelijk om Cittadellarte te ‘delen’ in meerdere cellen die zich elk met een bepaalde activiteit of sector bezighouden. Deze cellen werken zelfstandig, maar vormen tegelijkertijd één lichaam. Het organische logo van Cittadellarte, dat ook op de affiches is te zien, roept dit idee heel mooi op. De cellen worden uffizi genoemd, een term die verwijst naar de renaissancekantoren zoals het bankkantoor van de De Medici’s, waar economie, kunst, filosofie, politiek en andere aspecten van de samenleving met elkaar versmolten.

Media View all

Ensembles View all

Actors View all