Denkbeeld voor een restruimte (iets voor onderweg)

Bart Prinsen

2009-2013

Installatie, stad: 760 x 41 x 80 cm, bouwput: 540 x 270 x 80 cm.
Materials: wire installation

Collection: Courtesy Bart Prinsen.

De maquette Denkbeeld voor een restruimte (iets voor onderweg) ontdaan van werkkracht is ontstaan rond een ondertussen verdwenen appartement in de sociale woonwijk Luchtbal in Antwerpen Noord. Met beelden van restanten van de bewoners wordt er associatief een nieuwe realiteit gevormd. De lege ruimtes worden getoond zoals het oog deze aftast.

"De ruimtes die ontstaan zijn deels transparant, invulbaar, je wordt ondergedompeld in een werkelijkheidsillusie. De beelden die ontstaan beïnvloeden elkaar én de ruimte, waardoor een bevreemdende dimensie ontstaat van illusionaire ruimtes. (…) Met de installaties maak ik sites die je kan beschouwen als een soort externe ruimte van mijn geheugen waar je doorheen kan wandelen om zo de ruimte fysiek gewaar te worden en vervolgens deze zelf in te vullen met je eigen blauwdrukken.” zegt Prinsen.

De gebruikte media krijgen pas betekenis door hun onderlinge verbanden, maar ook door ruimte en licht. Als toeschouwer doe je bovendien betekenis ontstaan door je aanwezigheid. Je beweging door de ruimte, je persoonlijke associaties en beelden, maken je tot een fysiek onderdeel van de installatie.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all