Earth

Hamlet Hovsepian

2001

Video, 00:00:11 min, 00:00:21 min, 00:00 min.
Materials: dvd

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0434_1).

De video Earth is een recenter werk van Hamlet Hovsepian, en veel korter dan de andere video's uit de collectie van het M HKA. In het werk komt de kunstenaar letterlijk uit de aarde voort. Dit werk legt dus één korte gebeurtenis vast, bevroren in de tijd, en verschilt hierin van zijn oudere werken; die leggen juist langdradige herhalingen van schijnbaar onbeduidende gebaren of gebeurtenissen uit het dagelijkse leven vast.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all