Ink on Paper

Lars Morell

2012

Prent, 7 x (210 x 140 x 2.5 cm).
Materials: shapecut diasec photo's

Collection: Courtesy Lars Morell.

Voor deze tentoonstelling toont de kunstenaar een vreemde vorm onder gedrapeerd zwart doek met de vergeelde achterkant van affiches. We zien reproducties van historische posters van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, nauwelijks nog zichtbaar. De posters maken reclame voor shows van illusionisten. Een ervan verwijst bijvoorbeeld naar de truck van Harry Houdini om te ontsnappen uit een dwangbuis. Door de bronzen sculptuur Silent Codes lijkt de toeschouwer wel midden in zo’n show te zijn terechtgekomen.

Met de overkoepelende titel Porta’s Description brengt Morrell deze twee types werken samen die verwijzen naar een essay van de Italiaanse natuurkundige Giambattista della Porta: Hoe, in een kamer, dingen te zien die er niet zijn. Dit essay uit 1558 verscheen in het boekwerk Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium, een verzameling van allerhande natuurwetenschappelijke merkwaardigheden en hun toepassingen. Zo bevat het ook een beschrijving van het gebruik van een lens in een camera obscura en het warmte-effect van lichtstralen, en gaat het dieper in op het gebruik van onzichtbare inkt. In het essay beschrijft della Porta specifiek hoe je door middel van optische illusies, rookeffecten en spiegels silhouetten kan laten verschijnen en weer laten verdwijnen.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all