Speelgoed Camera Obscura

1890-1895

Media Archeologie, 14 x 16 x 20 cm.
Materials: tin

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. RV1_172).

Speelgoed camera obscura. De werking van de ‘donkere kamer’ vormt één van de basis principis van iedere foto of filmcamera. De optische werking is reeds lang gekend en gaat ver terug in de tijd, o.a. de Griekse Oudhied. Zo beschreef Aristoteles rond 300 BC reeds de werking en optisch principe aan de hand van geprojecteerde zonnevlekken doorheen het gebladerte van een dicht begroeid bos. Ook Leonardo Da Vinci (1452-1519) beschreef de werking en toepassing als hulpmiddel bij het tekenen. De meest herkenbaar toepassing vinden we terug in de fotocamera.

Ensembles View all

Linked Items View all