The Perfect Philosophy

James Lee Byars

1975

Object
Materials: gold

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0389_02).

De letters die James Lee Byars met potlood op de tandenstoker heeft geschreven, staan voor: The First Totally Interrogative Philosophy (de eerste volledig vragende filosofie). Volgens deze Amerikaanse beeldhouwer en performance kunstenaar opent zijn werk een ruimte voor bezinning, een plaats waar het stellen van vragen belangrijker is dan het geven van antwoorden. Byars beschouwt antwoorden als ideologische constructies, als oplossingen die nieuwe vragen doen verdwijnen. Met TH FI TO IN PH beantwoordt hij onafhankelijke vragen dan ook telkens met andere vragen. Op die manier wil de kunstenaar conceptuele beelden bevrijden van hun grenzen en een openheid creëren voor het absolute. Ook deze gouden speld en tandenstoker kunnen gezien worden als symbolen van het absolute. Byars werkte graag met alledaagse voorwerpen, maar plaatste ze in een mystieke sfeer. Met andere woorden: hij combineerde aardse zaken met spiritualiteit. Tegen de donkere achtergrond treden de speld en tandenstoker als mysterieuze entiteiten naar voren. Hierdoor kunnen we momenten van onverwachte perfectie beleven. Dit laatste is een kenmerk dat Byars vaker heeft nagestreefd: één van zijn onvoltooide projecten is een 333 meter lange naald, die hij in Berlijn wilde plaatsten. Dit gigantische werk zou tot in de wolken moeten reiken, maar zou tegelijkertijd kunnen worden beschouwd als een lichtstraal die uit de hemel op ons neerdaalt. James Lee Byars' motto "announce the perfect until it happens" kan dus zeker ook op deze voorwerpen toegepast worden. Met deze objecten - waarvan de speld het kleinste object uit de collectie van het M HKA is - probeerde hij het onmogelijke mogelijk te maken.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all