WELZIJN / BIEN ÊTRE / WELL-BEING / WOHLERGEHEN

2017 superdemocratie senaat photo m hka 6 6

Ensemble

In een wereld van schaarste en grenzen van de natuurlijke en maatschappelijke mogelijkheden vraagt de zoektocht naar de balans tussen welzijn en welvaart een constante toets. Hoeveel materiële voorspoed is nodig en mogelijk voor een zo groot mogelijk welbevinden? Wat zijn bij het zoeken ervan de capaciteiten en de rol van het individu en de overheid? Met het samenspel van een poëtische en geëngageerde kijk op mens en wereld biedt de kunst hier vaak verbazende inzichten.

In diverse informatieverslagen formuleerde de Senaat concrete aanbevelingen om het welzijn van de burger te bevorderen, i.c. over de klimaatdoelstellingen, hormonenverstoorders en eHealth-platformen.


Deze multimediale installatie maakt deel uit van het omvangrijke HeadNurse-project dat Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951, leeft in Antwerpen) in 1995 aanvatte. Het ambitieuze project bestaat uit tentoonstellingen en ‘reports’ waarin de kunstenares de hedendaagse beeldcultuur haar diensten als ‘hoofdverpleegster’ aanbiedt en zonder ironie de helende rol van kunst vooropstelt.

Edith Dekyndt  (°1960, leeft in Doornik en Berlijn) wordt gefascineerd door de kortstondigheid van het dagelijkse leven. In video-opnames tracht ze veranderende toestanden te vatten. Zo volgt ze in Worthlessness in een steeds wisselende omgeving de intrigerende, grillige choreografie van een plastic zak in de wind (vóór de film American Beauty).

Sasha Pirogova (°1986, leeft in Moskou) laat in haar videofilm menselijke lichamen een verrassende dans uitvoeren met het kennissysteem van de Russische staatsbibliotheek. Ze laat zo onvermoede kwaliteiten en ervaringsmogelijkheden verschijnen in een systeem dat alles eenduidig scheen te maken. Het zijn onze bewegingen die leefbaarheid, genot en diepte brengen.

Items View all

Actors View all