Chapter 4: Communication - Letters, books and signatures / Hoofdstuk 4: Communicatie - Brieven, boeken en handtekeningen / Chapitre 4: Communication - Lettres, livres et dessins

2018 james lee byars photo m hka 45

Ensemble

De brieven die James lee Byars dag en nacht schrijft, vormen een belangrijk onderdeel van zijn artistieke nalatenschap. Voor de ‘Brievententoonstelling’ in Gerber Gallery in Bern in 1975 – de eerste keer dat de brieven worden tentoongesteld – verzamelt hij zijn brieven aan correspondenten over de hele wereld. Het doelbewust opwaarderen van brieven als kunstwerken past in een tijdperk van communicatie en informatieoverdracht. De brieven van Byars, verzonden van overal waar hij belandde, hebben meestal een samenzweerderige en provocerende ondertoon en proberen de ontvanger te overtuigen om een project te helpen realiseren.

Items View all

Actors View all