ONDERZOEK / RECHERCHE / RESEARCH / FORSCHUNG

2017 superdemocratie senaat photo m hka 6 27

Ensemble

Onderzoek wordt dikwijls louter empirisch wetenschappelijk begrepen, maar eigenlijk behelst het elk verzamelen van gegevens met een vraag als vertrekpunt. Het is een humane kernactiviteit met de mens als centrum en de wereld als uitdaging. ‘Wie wat vindt heeft slecht gezocht’, zei de dichter en zette de queeste zelf en niet de vondst op de voorgrond. Het is vele hedendaagse kunstenaars op het lijf geschreven. Zij verkennen de wereld, hun omgeving, zichzelf, hun praktijk, op eigen, originele onorthodoxe wijze en presenteren die exploratie als kunstwerk. 

Beleidsmakers vertrouwen steeds minder op intuïtie en ideologie en meer op onderzoek, expertise en wetenschappelijke informatie. Bij zowat al zijn activiteiten nodigt de Senaat deskundigen uit op hoorzittingen.


Luc Deleu (°1944, leeft in Antwerpen) zet de vraag van Jules Verne – in 80 dagen rond de wereld – om in een project van systematische ruimtelijke analyse. Hij stippelt trajecten uit om de wereld te verkennen door haar te omcirkelen; zijn urbanistische perspectief zijn de maatschappelijke, geografische en demografische gegevens van de hele planeet. 

Jacques Charlier (°1939, leeft in Luik) heeft in zijn werk bijzondere aandacht voor de manipulaties waarvoor, ook artistieke, beelden kunnen worden gebruikt. Hij vermijdt daarbij moralisme door een humoristische en poëtische aanpak. Zo vertrekt hij hier van het door de kunstkritiek veelgebruikte adjectief 'cerebraal' en verbeeldt hij dat het schilderij zich richt naar die term en voegt er een brein van ceramiek aan toe. 

In de jaren 1970 mat ORLAN (°1947, leeft in Parijs) instellingen en straten of pleinen met een mannennaam met haar lichaam. Hoeveel ‘ORLAN-corps’ zijn ze? Haar performances gaan in tegen de stelling ‘de mens is de maat van alle dingen’; haar ‘MesuRages’ komen voort uit de woede van de ontkenning dat mensen verschillend zijn.

Items View all

Actors View all