De positie van kunst en de kunstenaar [The position of art and the artist]

Ensemble

Het oeuvre van Jan Vercruysse valt eigenlijk terug te leiden tot één centrale probleemstelling: wat is de positie van de kunst in de wereld, en in het verlengde, die van de kunstenaar? Deze vraag is een reactie op het culturele klimaat waarin Vercruysse opereerde. Hij zag dat commercie in de kunstwereld leidde tot oppervlakkige, speculatieve interpretaties en te snelle consumptie van kunst. Er was geen ruimte voor diepgang en bezinning. Vercruysses sobere, niet-communicatieve kunst kan gezien worden als een antwoord op deze problematiek. Zijn kunst gaat dus over de voorwaarden van het hedendaagse kunstenaarschap. Is zinvolle kunst (nog) mogelijk?

Items View all

Actors View all