!Vrouwenvragen? [!Women's questions?]

2017 superdemocratie senaat photo m hka 6 40

Jef Geys

1965

Installatie, 600 x 140 cm.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7523_M362).

Op een lange rol bruin papier, opgerold op twee stokken, staat een waslijst vragen genoteerd. De lijst vragen, netjes geordend en genummerd, beslaat de hele muur. Niet alle vragen zijn zichtbaar. De totale lengte van de rol bedraagt zes meter! Alle vragen behandelen hetzelfde thema: de positie van de vrouw. De kunstenaar vond zijn inspiratie voor deze lijst in de toenmalige nieuwsfeiten. Hoewel het werk dateert uit 1965 zijn veel van deze vragen nog steeds brandend actueel.

Achter het esthetische, decoratieve uiterlijk van dit werk, gaat een geladen inhoud schuil. Jef Geys stelde deze lijst vragen op als vertrekpunt voor discussies in de klas. De les plastische opvoeding werd in de jaren ’60 door de inspectie vervangen door esthetica. De leerkrachten kregen, geheel binnen de tijdgeest, alle vrijheid voor het invullen van die lessen. Als enige vereiste werd gesteld dat in deze lessen de confrontatie met de werkelijkheid en de dagelijkse actualiteit moest worden aangegaan. Die vereiste sluit nauw aan bij één van de basisideeën van de kunstenaar: via zijn kunstprojecten wil hij de toeschouwers confronteren met de realiteit van het dagelijkse leven.

Jef Geys vertrekt voor dit werk vanuit de dagelijkse realiteit van zijn situatie als leerkracht plastische opvoeding. Hij confronteert zijn leerlingen met een aspect uit de maatschappij waarin ze leven en dat hen zeer direct aanbelangt: de positie van de vrouw. Vanuit dit project ontstaat dan op haar beurt het kunstwerk !Vrouwenvragen?. Jef Geys bracht dit werk uit in meerdere edities, in verschillende talen. Op die manier bereiken de !Vrouwenvragen? een zeer breed publiek.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all