JEP

Jef Lambrecht

1986

Tekening, 2x 120cm x 10m.
Materials: papier (tafelpapier)

Collection: Collection Samarkand (Inv. no. 132JL).

 

Grote dubbelbaan (oorspronkelijk aan elkaar geplakt met gewoon bureautape?)  gemaakt tijdens de tentoonstelling (samen met Ariane Tierssoone)  Duyfsteen Drijfsteen in Domaine Tudor Brugge

 

Als brief:  (kopie van schrijven Ethische comissie)

Belgian Institute for World Affairs

t.a.v. Jef Lambrecht, Directeur,  Brussel 24.7.87

Mijne Heren,

Zoals wij op 6 april lieten weten, heeft de jury tijdens haar jongste zitting uw adviesaanvraag betreffende de vermelding op de pakjes voor Peter Stuyvesant sigaretten onderzocht. Zij heeft vooreerst vastgesteld dat de Rekalmeboodschappen die in de Belgische pers verschijnen geen gewaag maken van de door U betwiste zin

“The Man who founded New York in 1653”

Hoe het ook zij, de jury is van mening dat het haar niet toekomt en het tevens haar middelen te buiten gaat om stelling te nemen in een historisch geschilpunt. Het spijt ons in deze aangelegenheid niet verder te kunnen tussenkomen.

HET FEIT dat de jury geen STANDPUNT heeft ingenomen mag niet als een garantie of een goedkeuring van HAAR KANT worden beSCHOUWd en haar tussenkomST mag niet OPENBAAR WORDEN GEMAAKT.

 

Wat de kunstenaar dan wel prompt deed op een zo groot mogelijk blad.  Gesigneerd en afgestempeld op rechter onderkant. Het gaat om twee banen tafelkleedpapier, rol van 120 x 10m in twee geknipt en samen gevoegd.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all