Zonder titel [Untitled]

Peeters

Jozef Peeters

1924

Schilderij, 191 x 95.5 cm.
Materials: oil, picture

Collection: Collectie Verbaet.

"De meest essentiële wet is: een vlak animeren zonder andere bedoeling dan de animatie zelf. Heden kan de animatie slechts door geometrale vlakken geschieden. Iedere nabootsende vorm, en zelfs een werk dat als uitingsvorm de lijn in se nam, wijst op bedoelingen die buiten de zuivere animatie van het vlak liggen". (Jozef Peeters, 'Driehoek-Manifest', Oktober 1925)

Events View all

Actors View all