LATT: nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962 #2 Moeten wij blinden leren zien?

Meeuwen%20sterven%20in%20de%20haven%201955%20metropool%20films

Event

M HKA, Antwerpen

30 March 2012 - 13 May 2012

nieuwe kunst in Antwerpen was gewijd aan de kunstenaarsbeweging G58. Antwerpen 1958: naast een wereldhaven die elke dag meer groeide, lag een ingeslapen, versleten stad waar kunst en cultuur niet hoog op de agenda stonden. De ontmoeting tussen Lode Craeybeckx, burgemeester met een ruimere blik, en een groep jonge kunstenaars die dringend hun werk wilden tonen, leidde tot de oprichting van G58 Hessenhuis.

De vijf afleveringen van nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 boden geen compleet overzicht van de feiten. Ze evoceerden kenmerkende momenten en personages. Ze vormden een feuilleton van gekleurde verhalen met betwistbare accenten. Aan elke aflevering werd een jonge Belgische kunstenaar gekoppeld waarvan het werk qua inhoud en vorm verwees naar wat toen nieuwe kunst was.

De tweede aflevering was een hommage van G58 aan de eerste abstracte schilders in België. Met werk van Felix De Boeck, Prosper De Troyer, Marthe Donas, Marc Eemans, Pierre-Louis Flouquet, Jean-Jacques Gailliard, Paul Joostens, Jos Leonard, Karel Maes, Jozef Peeters, Victor Servrankx, Georges Vantongerloo en Hubert Wolfs. Met een insert van hedendaags kunstenaar Freek Wambacq.

Items View all

Media View all

Actors View all