Questioning of translation

Muntadas  document 1 7

Ensemble

Eén van de grootste en langstlopende projecten van Antoni Muntadas is de On Translation series, een bundeling van projecten die ondanks hun uiteenlopende data, geografische locaties en onderwerpen allemaal opgestart zijn uit een interesse om te onderzoeken hoe informatie gefilterd en geïnterpreteerd wordt doorheen een apart gebeuren, locatie of systeem zoals zijnde een museum, een interview maar eveneens een applaus of het bankwezen. De kunstenaar begon de serie in 1995 te ontwikkelen en werkte sindsdien aan meer dan 40 projecten onder deze vlag.

Items View all

Actors View all

Ensembles View all