Mass (and Individual) Moving

Mass moving hahn 016

Event

M HKA, Antwerp

13 May 2023 - 03 September 2023

Kunst zonder relevantie is decoratief en interesseert mij eigenlijk niet.

Raphaël Opstaele

Ontstaan in de ongehoorzame geest van mei ’68, hoopte het losse collectief Mass Moving net zoals de studenten op de barricaden, om de verbeelding aan de macht te krijgen en dit liefst zo collectief, wild en experimenteel mogelijk, ver weg van de gevestigde kunstwereld en dito kunstmarkt. Kunstenaars, ingenieurs en architecten verenigden zich en vanuit het huwelijk tussen ecologie en esthetiek, gewrongen tussen de geest van een wetenschapper en die van een anarchistische schoenmaker, ontdekten ze dat controverse een manier van leven kon zijn. De straat was hun actieterrein, hun bezorgdheden waren mobiliteit, biodiversiteit en energie. Na een honderdtal acties en projecten viel de groep in 1976 uit elkaar. Een aantal van de oorspronkelijke leden hernamen de idealen en actualiseerden ze onder de nieuwe naam: Mass and Individual Moving.

Met een overzicht van Mass Moving (1968-1976) en Mass and Individual Moving (1976-1985),  brengt het M HKA een van de spannendste uitingen van geëngageerde creativiteit onder de aandacht. Het gedachtengoed van de marxistisch georiënteerde situationisten en de anti-materialistische levensstijl van de beatniks en de hippies waren gemeengoed geworden, maar de Brusselse groep – visionair, participatief, globaal en grensverleggend – ging hun samenleving van koude oorlog en oliecrisis te lijf met nieuwe technologieën, zoals zonne- en windenergie. Met het oog op toekomstige oplossingen voor de huidige conflicten in onze samenleving is ‘Mass (and Individual) Moving’ een verhelderende en inspirerende stap terug in de tijd. 

Enkele kernleden van de groep zijn kunstenaar Raphaël Opstaele, mijnbouwingenieur Bernard Delville en architect Luc Schuiten. Bij de oprichters waren ook theater- en filmacteur PINK de Thierry (Helena Scheerder) en architect Jef De Groote. Verder heeft M HKA contact gehad met Barbara Hahn, Paul Gonze, Pierre Gonay en Johan Opstaele die naast vele anderen hebben bijgedragen tot de dynamiek van de groep.  

Met bijzondere dank aan Barbara Hahn, Johan Opstaele, Julie Opstaele, Luc Schuiten, Bernard Delville en Barbara Otto. Met dank aan Flor Bex en Lieve De Deyne, Paul Gonze, Pierre Gonay, Françoise Levie, Toni Geirlandt, Mark Schepers, Stephan Peleman, Roger D’Hondt, Simon Delobel en Carine Lampens

Items View all

Media View all

Actors View all