Autorijschool Z [Car - driving school Z]

Guillaume Bijl

1979-1989

Installatie, 260 x 535 x 1024 cm.
Materials: mixed media

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0032).

In 1979 schrijft de kunstenaar Guillaume Bijl een fictief pamflet waarin hij de overheid laat besluiten dat kunst maatschappelijk irrelevant is en dat kunstruimtes dan ook omgevormd moeten worden tot ruimten met een sociaal nut. Het eerste kunstwerk in dit ‘Kunstliquidatieproject’ is de installatie *Autorijschool Z*(1979). Bijl sluit fictief de Antwerpse galerie Ruimte Z en transformeert ze in een nuttige maatschappelijke instelling, namelijk een autorijschool. De ruimte wordt ingericht met attributen die verband hebben met een rijschool en wordt zo een perfecte nabootsing van de werkelijkheid. Aan de etalage hangt een bord waarop ‘Autorijschool Z’ te lezen staat. De enscenering was zo precies uitgevoerd dat toevallige voorbijgangers veronderstelden dat de galerie een autorijschool was geworden. Er waren zelfs mensen die zich wilden laten inschrijven. De illusie was perfect. Tenslotte realiseerde de kunstenaar zich dat hij bij het maken van de installatie als beeldhouwer handelde in de keuze en ordening van de objecten. *“In feite is elke installatie die ik maak zeer beredeneerd. Het blijft een decor dat ik maak. Het is op een bewuste, beredeneerde manier samengesteld om de realiteit weer te geven”*.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all