IN SITU: Tarik Kiswanson – Anamnesis

Nests

Event

M HKA, Antwerp

14 May 2022 - 21 August 2022

Performances in de tentoonstellingsruimte:

4 juni, 18 juni, 2 juli, 16 juli en 6 augustus 2022 om 15.00 u.

Uitgevoerd door Mehdi Ben Ayad

 

Tarik Kiswanson is beeldend kunstenaar en dichter. Doorheen zijn oeuvre raakt Kiswanson aan  onderwerpen als ontworteling, geheugen, leren, erfgoed en de ontwikkeling van een identiteit. Zijn werk opereert steeds op het snijvlak van verschillende culturele contexten, tradities en talen, en stelt fundamentele vragen als: wat is erfgoed? Wat is het lichaam? Hoe werkt het geheugen? En hoe worden deze noties beïnvloed door ontheemding en tijd?

Kiswansons nieuwe tentoonstelling voor het M HKA, Anamnesis, omvat tekeningen, sculpturen, video, geluid, performance en poëzie. De term anamnesis, Nederlands 'anamnese', verwijst naar het idee dat men zich momenten uit een vorig bestaan herinnert. Ons geheugen werkt op een niet-lineaire manier en reproduceert schijnbaar irrelevante passages en diep verborgen fragmenten. De Franse filosoof Roland Barthes definieert het fenomeen anamnese als 'de actie [...] die het subject onderneemt om, zonder het te vergroten of te doen trillen, een ijlheid van het geheugen terug te vinden: het is de haiku zelf.'

Een van de centrale thema's in Anamnesis is de notie van levitatie, die wordt onderzocht als iets fysieks, maar ook als een psychologische gemoedstoestand. De tentoonstelling bestaat uit verschillende constellaties van kunstwerken en 'primaire vormen' die conceptueel met elkaar verbonden zijn. De werken winnen de tijd terug terwijl ze tegelijkertijd onze perceptie en lichamelijke ervaring binnen de tentoonstellingsruimte veranderen.

Kiswanson ontwikkelde een nieuwe performance in samenwerking met Mehdi Ben Ayad, een Belgisch-Marokkaanse jongen met wie hij al in 2020 samenwerkte voor de film The Fall. In de performance wordt Kiswansons recentse dichtbundel, het dit jaar verschenen The Window, onderdeel van een script dat bestaat uit drie acts en dat wordt uitgevoerd in verschillende talen. De teksten hebben betrekking op zintuiglijke toestanden en existentiële verkenningen van de menselijke conditie.

 

Biografie

Het gezin van Tarik Kiswanson emigreerde in 1967 van Palestina naar Noord-Afrika en later naar Jordanië. In het begin van de jaren 1980 arriveerde het uiteindelijk in Zweden; hijzelf werd geboren in Halmstad. Tarik Kiswanson studeerde in Londen en Parijs. Tegenwoordig leeft en werkt hij zowel in Europa als in het Midden-Oosten. Zijn werk ontspruit uit zijn eigen situatie van tweede-generatie-migrant die werd gevormd door het leven in de diaspora.

 

Curator: Joanna Zielińska

Project ondersteund door de Ambassade van Frankrijk in Brussel.

Co-productie Bonniers Konsthall

Media View all