Structured Sensibility

 dsc1182

Ensemble

GESTRUCTUREERDE SENSIBILITEIT

Dit begrip kwam in onze gedachten op toen we Guy Rombouts aan Nikos Alexiou en Yael Karanek koppelden.

De ontmoeting met de wereld via de gevoeligheid van kunstenaars kan een paradijs van mogelijkheden zijn, een voortdurend vuurwerk te vergelijken met een hallucinogeen fantasmagoria. Elk van die vergankelijke elementen kan voor genoeg tevredenheid zorgen in iemands leven. Hoe kunnen we kunstenaars dan verankeren en hen naar de publieke ruimte van het maatschappelijke debat brengen waar kunst thuishoort? Soms lijkt het alsof kunst deze uitbundige, essentiële mogelijkheid van menselijke sensibiliteit lijkt te bejubelen, louter door een manier te zoeken om het niet enkel te laten materialiseren in ervaring – waarbij voortdurende fragmentatie en verlies wordt geïmpliceerd– maar het een weefsel te laten worden voor onze menselijke wereld.

Rombouts stelt het systemische in vraag door een lijn te trekken in heel wat componenten die zowel alledaags als uitdagend specifiek zijn. Het is een X- of een Y-as, zegt de titel. De kracht van Alexious werk vloeit voort uit de concentratie van eindeloze, minieme manuele gebaren die op de rand staan van het extatische terwijl Kanareks lint, geboren in een digitale vertelling, de structuur van de digitale code laat samensmelten met de gevoeligheid van een liefdesbrief.

Items View all

Actors View all